• 0382 333 00 66
  • aksaraytb@tobb.org.tr
  • 0382 333 00 66 aksaraytb@tobb.org.tr
Aksaray Ticaret Borsası Logo
AKSARAY TİCARET BORSASI - DUYURU

İhale İlanı

İHALE İLANI Aksaray Ticaret Borsası Ortaköy İlçesi YUNUS EMRE TARIM TİCARET MERKEZİ Hizmet Binası, Tarım Ürünlerine Yönelik Depo, Büro ve Benzeri Yapım İşleri İnşaatı Yapım İşi Aksaray Ticaret Borsası Ortaköy İlçesi Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi Hizmet Binası, Tarım Ürünlerine Yönelik Depo, Büro ve Benzeri Yapım İşleri İnşaatı Yapım İşileri’ne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Anahtar teslimi üzerinden kapalı zarf teklif usulü ile yapılacaktır. 1-) İdarenin a) Adresi : Aratol Bahçeli Mah. 157/Ahmet Davutoğlu Cad. No:184/1 68100 AKSARAY b) Telefon ve Faks Numarası : 0.382 215 10 99 – 0.382 215 74 49 c) Elektronik Posta Adresi : aksaraytb@tobb.org.tr 2-) İş Konusu Yapım İşinin a) Niteliği, Türü, Miktarı : Aksaray Ticaret Borsası Ortaköy İlçesi Hizmet Binası, Tarım Ürünlerine Yönelik Depo, Büro ve Benzeri Yapım İşleri İnşaatı b) Yapılacağı Yer : Tapu bilgileri Aksaray ili Ortaköy İlçesi Balcı Köyü Bozada Mevkii K32A22C Pafta 7522-7523 parsel –Ortaköy/Aksaray (Koordinatları isteklilere verilecektir.) c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihiden itibaren iş yeri teslimine takiben işe başlanacaktır. d) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üç Yüz Atmış) takvim günüdür. (Sözleşme mucibi Yapım Süresi Açıklaması) 3-) Yapım İşine Ait Tekliflerin sonuçlandırılması a) Yapılacağı Yer : Aksaray Ticaret Borsası Hizmet Binası b) Tarih ve Saati : 24/03/2017 Cuma – 17:00 Son teklif tarih ve saatinden sonra 3.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 3.2.1- Benzer iş: B3 VEYA A8 grubu işler benzer işe denk sayılacak diploma: inşaat müh. Veya mimarlık 4- Teklife sadece yerli istekliler katılabilecektir. 5-Teklif dokümanı Aksaray Ticaret Borsası adresinde görülebilir ve aynı adresten CD içinde temin edilebilir. 6-Teklifler Teklif saatine kadar Aksaray Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine verilebilecektir. 7-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Teklif sonucu, üzerine Teklif yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 8- Kesin teminat %10 olacaktır. 9- Verilen tekliflerin Teklif tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. Teklifler, 24/03/2017 Perşembe günü saat 17;00 ye kadar, Aksaray Ticaret Borsası Hizmet Binası adresine elden teslim edilecektir. Bunundan dışında sunulan teklifler alınmayacaktır. 10-İş ortaklığı kabul edilmeyecektir. 11-Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 12- Aksaray Ticaret Borsası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tabi olup 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine tabi değildir. İdaremiz İhaleyi yaptırıp yaptırmamakta veya ihale sonucunda ihaleye giren firmalardan dilediği şahıs yâda firmaya ihaleyi vermekte tam yetkilidir.

Etiketler