• 0382 333 00 66
  • aksaraytb@tobb.org.tr
  • 0382 333 00 66 aksaraytb@tobb.org.tr
Aksaray Ticaret Borsası Logo
AKSARAY TİCARET BORSASI - HABER
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) KAYIT İŞLEMLERİ BORSAMIZDA BAŞLIYOR

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) KAYIT İŞLEMLERİ BORSAMIZDA BAŞLIYOR

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) KAYIT İŞLEMLERİ BORSAMIZDA BAŞLIYOR

5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri'nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin (TÜRİB) 2019 yılı Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına geldiği bildirilmiştir.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve Aksaray Ticaret Borsası'nında kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 'nin (TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte ELÜS’lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişileceğini  “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Özkök "TÜRİB’in faaliyete geçmesini takiben, TÜRİB'in Acentesi olan Borsamız ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olmuştur. Daha önceden ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi olan borsalarında yetkileri sona erecek olup, tüm ELÜS işlemleri TÜRİB bünyesinde acente olan borsalar tarafından gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Bu noktada , TÜRİB faaliyete geçtiğinde ELÜS işlemleri yapan yatırımcıların işlemlerine devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. Borsamız, Acentelik hizmeti kapsamında ELÜS yatırımcıları tarafından kayıt yaptırılabilecek Ticaret Borsasıdır.

Yatırımcıların ELÜS işlemlerine ilişkin herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için Borsamızdan TÜRİB’e kayıt işlemlerini en kısa sürede yerine getirmeleri gerekmektedir. Gerekli teknik alt yapı Borsamızda sağlanmış olup, borsamızla  irtibata geçilmesini önemle rica ederim.  Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl dilerim” dedi.


Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)

- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)

- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 

-              Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği

-              Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

-              Vergi Levhası örneği

-              İmza Sirküleri

-              Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)

-              Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

-              Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

 

İletişim:

Aksaray Ticaret Borsası

333 00 66Etiketler