• 0382 333 00 66
  • aksaraytb@tobb.org.tr
  • 0382 333 00 66 aksaraytb@tobb.org.tr
Aksaray Ticaret Borsası Logo
AKSARAY TİCARET BORSASI - HABER
İHALE

İHALE

AKSARAY TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI’NDAN

OFİS KİRALAMA İHALESİ İLANI

1 - İdarenin                   : 

 

 

 

 

 

     a) Adresi                                                                  

 

Tarım Ticaret Merkezi Aratol Bahçeli mah.157/ Ahmet Davutoğlu Cad.no:184/1 Merkez/AKSARAY

 

 

     b) Telefonu / Faksı 

 

03822151099 / 03822157449

 

 

     c) Elektronik posta adresi

 

aksaraytb@tobb.org.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin : 

 

 

 

 

  a) Niteliği, türü,    miktarı                                          

 

 Mülkiyeti  T.C.Aksaray Ticaret Borsası’na ait, Tarım Ticaret Merkezi Aratol Bahçeli Mah. 157/ Ahmet Davutoğlu Cad.no:184/1 Blok No:6 Kapı No:11 adresinde Sosyal tesisler-1 de bulunan , 3 adet Ofis yerinin (20 m2, 75 m2 ve 78 m2) 5174 sayılı TOBB kanuna göre açık arttırma ile  Kiraya Verilmesi.

 - İhalenin : 

 

 

 

 

     a) Yapılacağı yer 

                                     

 

Aksaray Ticaret Borsası Meclis Salonu

 

 

     b) Tarihi ve saati 

                                      

 

02/07/2020 Perşembe  Saat 14:00

      c) Muhammen Bedel                                                                               20m2=2.000-TL, 75 ve 78 m2 =7.500.-TL‘dir.                  

    

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    

3-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

        KİŞİLERDEN 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kanuni ikametgah Belgesi,

 

 

 

 

 

 

 

b) Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisi,

 

 

 

 

 

 

c) Başvuru dilekçesi 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gerçek kişi olması halinde imza sirküsü 

e) İhale Dokümanı Satın Alındığına dair Makbuz.

 

 

 

 

      ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN

 

 

 

 

 

a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 

 

 

 

   

 

 

b) Ticaret Sicil Belgesi ve Ticaret sicil gazetesi 

 

 

 

 

 

c) İmza sirküleri

 

 

 

 

 

 

d) İhale Dokümanı Satın Alındığına dair Makbuz.

NOT:1-İhaleye teklif verecek isteklilerin Aksaray Ticaret Borsası Üyesi olması şarttır.

 

 

 

NOT:2 Aksaray Ticaret Borsası, 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tabi olup 4734, 4735 v.b. Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerine tabi değildir. İdaremiz alınan tekliflerde dilediği şahıs ve firmaya işi vermekte tam yetkilidir.

 

 

İHALE

Etiketler