HABERLER
AKTİB Haber

Müstahsil Ödemelerinde Banka Zorunluluğu Kaldırıldı


Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 09.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459)’de Değişiklik yapılmasına dair Tebliği (Sıra No:480) hakkında açıklamalarda bulundu.
Özkök “Söz konusu tebliğ ile Üyelerimiz gerçek usulde vergilendirilemeyen çiftçilerden satın almış oldukları ürünleri süreleri içeresinde borsamıza tescil ettirmeleri halinde müstahsillere yapacakları ödemelerde banka ya da finans kurumları aracılığı ile yapılması zorunluluğu kaldırıldı. Yapılan bu düzenleme ile 7 bin TL üzerindeki müstahsil tutarlarının borsaya tescil ettirilerek alınması halinde; çiftçilere ödemeler nakden yapılabilecektir. “ diye konuştu
Diğer Haberler