• 0382 333 00 66
  • aksaraytb@tobb.org.tr
  • 0382 333 00 66 aksaraytb@tobb.org.tr
Aksaray Ticaret Borsası Logo
AKSARAY TİCARET BORSASI - KURUMSAL

Üyelerin sicil dosyalarının takibi Borsaya üye olmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara üyelik evraklarını hazırlatmak ve takip etmek Borsa üyelik taleplerinde ilgili yönetmelikteki gerekli evrakların ve borsa kayıt beyannamelerinin başvuru sahiplerine verilmesi. Üyenin talebi üzerine faaliyet kayıt sureti vermek,üyelik kaydı tamamlanan şahıs veya şirketlere kayıt bildirim formu göndermek,üyelik kaydının kapatılmasından sonra terkin belgesi göndermek Üyelik kayıdı gerçekleşen Şahıs veya Şirketleri üye sicil ve meslek gurup defterlerine kayıt etmek Her yıl düzenli olarak üye adres,vergi kimlik ve Ticaret/Esnaf sicil kayıtlarını güncellemek Borsa üye sicil programında ve TOBB ortak veri tabanında üye kayıtlarını güncellemek

Etiketler